Fotografie en

 

samenstelling:

 

Lida Goede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatsbosbeheer

 

info@staatsbosbeheer.nl

 

 

Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, resorterend onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wettelijke taak is het beheren van ruim 273.000 hectare natuurgebied. In 1998 werd Staatsbosbeheer verzelfstandigd.

 

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Dat betekent niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor recreatie, landschap, cultuurhistorische waarden en de productie van vernieuwbare grondstoffen zoals biomassa en hout.

 

www.staatsbosbeheer.nl

 

 

 

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

info@cultureelerfgoed.nl

 

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het nationale kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. De rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 

Resten onder de grond, die aangeven dat daar lang geleden mensen hebben gewoond. Een oud gebouw, dat met bouwsporen zijn fascinerende geschiedenis prijsgeeft. Of een mooi bewaard gebleven, door mensen-handen aangelegd landschap. Stuk voor stuk kunnen ze het waard zijn om behouden te blijven. Omdat ze ons laten zien hoe mensen vroeger woonden en werkten. Door bouwwerken, gebieden en archeologische vindplaatsen aan te wijzen als rijksmonument of stadsgezicht, worden ze beschermd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt voor die wettelijke bescherming.

 

www.cultureelerfgoed.nl

 

 

 

 


 

Home